Financiële Administratie

Wij bieden administratieve ondersteuning, zowel in uitvoerende als in begeleidende zin.

Hulp bij het bijwerken van de administratie
Vaak wordt de financiële administratie intern verzorgd. Met name in het Midden en Kleinbedrijf komt het voor dat er geen administratieve medewerkers zijn en dat er voor het bijwerken van de financiële administratie iemand wordt ingehuurd. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat uw administratie tijdig is bijgewerkt en dat de fiscale aangiften worden ingediend.

Wij hebben ook klanten die zelf de financiële administratie verzorgen, maar die onvoldoende kennis hebben voor het opstellen van tussentijdse rapportages en het doen van fiscale aangiften. Wij nemen in dat geval deze werkzaamheden voor onze rekening. Desgewenst kunnen wij u of uw administratieve medewerkers in dit proces betrekken en begeleiden met het doel de kennis en vaardigheden op administratief gebied te verhogen.

Management informatie
Op basis van de bijgewerkte administratie kunnen wij een overzicht opstellen van de informatie die u belangrijk vindt en kunt gebruiken voor (bij)sturing van de activiteiten of processen. Dit kan o.a. bestaan uit tussentijdse cijfers en resultaat- en  liquiditeitsprognoses.
Uiteraard zullen wij vooraf met u overleggen welke informatie voor u van belang is en waar u behoefte aan heeft.

Salarisadministratie

Als u personeel in dienst heeft of alleen zelf in dienst bent bij uw B.V. kunnen wij voor u de salarisadministratie verzorgen. Wij houden hierbij rekening met branche gerelateerde regelingen.

  • Het verzorgen van de salarisadministratie bestaat uit:
  • Het maandelijks verstrekken van de salarisspecificaties;
  • Het verzorgen en indienen van de maandelijkse aangifte loonheffingen en
  • Het verzorgen van de jaarafsluiting van de salarisadministratie, waaronder het verstrekken van de fiscale jaaropgaven.

 

Samenstellen van de jaarrekening

Voor een groot deel van onze klanten stellen wij de jaarrekening samen. Ons accountantskantoor verzamelt de benodigde gegevens, verwerkt en rubriceert deze. Wij maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van de administratieve werkzaamheden die u zelf al heeft verricht. De jaarrekening is niet alleen een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar, maar ook een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Wij bespreken de ontwikkelingen die uit de jaarrekening blijken en kijken met u vooruit.

Heeft u behoefte aan financiële deskundigheid en/of administratieve ondersteuning? Of wilt u een keer kennis met ons maken? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons accountantskantoor op voor een kennismakingsgesprek.